Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Ψηφιακές βιβλιοθήκες για εκπαιδευτικούς και μαθητές

http://fresh-education.blogspot.gr/2016/11/blog-post_95.html
Ένας δικτυακός τόπος που στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες & Υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.https://go.minedu.gov.gr