Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Παράνομη κάθε έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές

Προεκλογική περίοδος έρχεται, προτάσεις ανακοινώνονται οι οποίες έχουν κάποιο κόστος, το θέμα της παιδείας εκ των πραγμάτων θα βρεθεί στην επικαιρότητα! Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να ρίξουν μια ματιά στην παρακάτω απόφαση!  Θα τους βοηθήσει να δουν τα πράγματα με άλλη ματιά! 
Η πραγματικότητα είναι ότι, εάν δεν αλλάξει το νομικό πλαίσιο, τα χρήματα για τα σχολεία προέρχονται αποκλειστικά από δύο πλευρές:  από την επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες και από τα χρήματα της σατα για τις επισκευές και είναι κάθε χρόνο και λιγότερα! Αποκλείεται κάθε έκτακτη επιχορήγηση, ακόμα και από πλεονασματικούς προϋπολογισμούς ...Το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ασφυκτικό,  ας το λάβουν οι υποψήφιοι σοβαρά υπόψη!

Μη νόμιμη έκρινε και το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου την δαπάνη έκτακτης επιχορήγηση σχολικής επιτροπής.
Με την πράξη 239/2013, το κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο VII τμήμα εκδίκασε διαφωνία που υπήρξε μεταξύ δήμου και παρέδρου κατόπιν ενστάσεως του δήμου.
Όμως και το κλιμάκιο έκρινε ότι η καταβολή από τον Δήμο έκτακτης επιχορήγησης προς τις σχολικές επιτροπές Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, πέραν της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 113 τουν. 1892/1990 τακτικής επιχορήγησης, δεν προβλέπεται από το νόμο και συνεπώς τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δεν είναι νόμιμα.  
Η διάταξη δε της περ. 25 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), την οποία επικαλείται ο Δήμος, αναφέρει η απόφαση και στην οποία, μεταξύ των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, προβλέπεται «η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων», δεν ρυθμίζει κατά τρόπο διάφορο σε σχέση με την ως άνω διάταξη του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 το ζήτημα της προέλευσης των εσόδων των εν λόγω νομικών προσώπων, αλλά προβλέπει απλώς την αρμοδιότητα των δήμων να προβαίνουν στην κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων τους, των πιστώσεων, που διατίθενται σε αυτούς από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων MyOTA>