Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Πώς να διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις

Έναν επίκαιρο «Οδηγό ανάγνωσης δημοσκοπήσεων» εξέδωσε ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), προκειμένου οι πολίτες, αλλά και οι εμπλεκόμενοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ερευνητές κ.ά. να γνωρίζουν τους...
βασικούς ορισμούς και να λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες παραμέτρους κατά την ανάγνωση και ερμηνεία των στοιχείων.
Πέντε σημεία από τον ΣΕΔΕΑ, ασπίδα στη δημιουργία εντυπώσεων. Το τελευταίο διάστημα εξάλλου, μετά από απουσία μηνών, επανήλθαν στη δημοσιότητα οι πολιτικές έρευνες, οι οποίες δείχνουν πρωτοφανές προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου. Μία από αυτές, της Public Issue, την οποία δημοσίευσε η "Εφημερίδα των Συντακτών", αμφισβήτησε η Ν.Δ. με επίσημη ανακοίνωση, προβάλλοντας αστήρικτα επιχειρήματα, με προφανή στόχο να υποτιμήσει την εταιρεία, να αμφισβητήσει το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Δυστυχώς για τη Ν.Δ., επόμενη έρευνα, αυτή τη φορά της εταιρείας Pulse που δημοσίευσε το "Ποντίκι", επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της Public Issue, όπως και προηγούμενης μέτρησης για την Αττική που πραγματοποίησε η GPO για το Newpost.
Προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες και να γίνεται αντιληπτό όταν επιχειρείται η δημιουργία εντυπώσεων, ο ΣΕΔΕΑ συνέταξε έναν βασικό οδηγό 5 σημείων, τα οποία οι αναγνώστες των δημοσκοπήσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Βασικά σημεία προσοχής κατά την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων

1. Ταυτότητα έρευνας: Προσέξτε την ταυτότητα της έρευνας, όπου θα πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον η εταιρεία που διενήργησε την έρευνα, ο εντολέας της έρευνας (πελάτης), το μέγεθος του δείγματος και η γεωγραφική του κάλυψη, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων (προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη, internet), η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας και το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματά της. Επίσης, όταν πρόκειται για δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου, θα πρέπει να δηλώνεται εάν διενεργήθηκε με χρήση κάλπης ή όχι.
2. Δείγμα - Μέγεθος: Προσέξτε το μέγεθος του δείγματος της έρευνας. Σε περίπτωση δημοσκόπησης με πρόθεση ψήφου για βουλευτικές εκλογές ή ευρωεκλογές, το δείγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 άτομα. Σε περίπτωση δημοσκόπησης με πρόθεση ψήφου για δημοτικές εκλογές, το δείγμα εξαρτάται από το μέγεθος του δήμου, ωστόσο ενδείκνυται να μην είναι μικρότερο των 300 ατόμων.
3. Δείγμα - Ποιότητα: Προσέξτε τι αντιπροσωπεύει το δείγμα.
- Ως δημοσκόπηση νοείται κάθε έρευνα που το δείγμα της είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που διερευνά.
- Οι έρευνες που βασίζονται σε συμμετοχή με πρωτοβουλία των ίδιων των ερωτώμενων αντί για δειγματοληπτική επιλογή δεν συνιστούν δημοσκόπηση (π.χ. ερωτηματολόγια που αναρτώνται σε διαδικτυακούς τόπους).
4. Πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου: Προσέξτε τη διάκριση ανάμεσα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, όταν συγκρίνετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
- Ο όρος πρόθεση ψήφου αφορά σε όλες τις απαντήσεις που δίνονται στην ερώτηση «Εάν είχαμε σήμερα εκλογές τι θα ψηφίζατε;», ακόμη και όταν δεν επιλέγεται κάποιο κόμμα ή υποψήφιος.
- Ο όρος εκτίμηση ψήφου αφορά την εκτίμηση των ποσοστών των κομμάτων ή των υποψηφίων χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος (δηλαδή εξαιρουμένων των απαντήσεων όπως "Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, Δεν γνωρίζω, Δεν απαντώ, Άκυρο, Λευκό").
5. Εταιρεία Δημοσκοπήσεων: Προσέξτε το όνομα της εταιρείας που διεξήγαγε τη δημοσκόπηση και την ένδειξη μέλος του ΣΕΔΕΑ. Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ (www.sedea.gr) ελέγχονται συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Της Αγγέλας Νταρζάνου στην "Αυγή της Κυριακής"