Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Δημιουργικότητα...

 Η δημιουργικότητα δεν εμπνέεται υπό την πίεση του χρόνου αλλά από την ελευθερία, τη διάθεση για παιχνίδι και την απόλαυση.

Συχνά ο Δάσκαλος προσπαθεί να τρέξει στο μάθημα, πιέζοντας τον μαθητή να βγάλει περισσότερη δουλειά στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 
Κι όμως τα καλά αποτελέσματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Δείτε ένα τεστ δημιουργικότητας... http://www.paidevo.gr