Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012

Φοροδιαφυγή, πολιτική βούληση και άλλα... χωρατά


Η είδηση, εν μέσω της Αυγουστιάτικης ραστώνης και του καταιγισμού σεναρίων για την ενδεχόμενη σύνθεση του «πακέτου μέτρων» των 11,5 δις ευρώ (κρατείστε το νούμερο αυτό στο μυαλό σας, σύντομα θα το «βρούμε πάλι μπροστά μας»), πέρασε μάλλον στα «ψιλά». Μία αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου του Σικάγου υπολόγισε τα μη δηλωθέντα εισοδήματα των ελευθεροεπαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (ιατρών, μηχανικών, χρηματοοικονομικών παραγόντων, λογιστών, νομικών, καλλιτεχνών, ξενοδόχων, εστιατόρων, κατασκευαστών, αγροτών) στην Ελλάδα και το («σωτήριον») έτος 2009 σε 28 δις ευρώ. 
Τα εισοδήματα αυτά, αν είχαν φορολογηθεί κανονικά (με 40% συντελεστή), θα είχαν αποφέρει φορολογικά έσοδα τουλάχιστον ...11,2 δις ευρώ (άλλως θα μείωναν το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 κατά 31%, του δε 2008 κατά 48%). Η, με μετριοπαθείς, δηλαδή, υπολογισμούς, υστέρηση εσόδων λόγω φοροδιαφυγής ενός και μόνο έτους, έφθανε για να καλύψει το σύνολο των επαχθών μέτρων (τα οποία εννοείται ότι θα ...«είναι τα τελευταία») που θα ληφθούν για τη βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται για την προσεχή διετία....Μάλιστα... 
«Και που είναι η είδηση;», θα αναρωτηθεί ο καλόπιστος (και κουρασμένος από τις συζητήσεις και διακηρύξεις δεκαετιών για το ζήτημα) αναγνώστης. «Χρειαζόμασταν τους καθηγητές από το Σικάγο να μας πουν ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι τερατώδης;» Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης των Αρταβάνη, Morse, και Τσούτσουρα (Έλληνες οι δύο εκ των τριών) είναι η απλότητα της μεθόδου που χρησιμοποίησαν: συνέκριναν τα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών με τις δόσεις αποπληρωμής των δανείων τους. 
Προέκυψαν λοιπόν τα εξής εντυπωσιακά ευρήματα:α) Πλήθος δανειοληπτών με δηλωθέντα μηνιαία εισοδήματα μικρότερα της μηνιαίας δόσης των δανείων τους εξυπηρετούσαν κανονικά τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες!β) Οι τράπεζες χορηγούσαν δάνεια όχι με βάση το δηλωθέν εισόδημα, αλλά με βάση αυτό (που βασίμως) εικάζαν ότι είχε ο δανειολήπτης.γ) Με βάση την παραδοχή ότι οι καταβαλλόμενες δόσεις δανείων βρίσκονται συνήθως στο 30-40% του πραγματικού εισοδήματος και το δεδομένο από τα στοιχεία, ότι αυτό βρίσκονταν στην περίπτωση των Ελλήνων αυτοαπασχολούμενων κατά μέσο στο 82% (και για ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες στο 100%), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πραγματικά εισοδήματα ήταν διπλάσια (για την ακρίβεια 1,92 φορές) υψηλότερα των δηλωθέντων. blog σχολιαστής