Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Προκήρυξη 70 θέσεων κοινωφελούς εργασίας σε Κερατσίνι – Δραπετσώνα

Στην προκήρυξη 70 θέσεων απασχόλησης στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας προχώρησε η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίαςστην Περιφέρεια Αττικής.

 Πρόκειται για θέσεις μουσικών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ , μουσικών ειδικής αγωγής ΠΕ, μουσικοθεραπευτών ΠΕ, γυμναστών ΠΕ, θεατρολόγων ΠΕ, εικαστικών ΠΕ ή ΔΕ, εκπαιδευτικών πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ, ΠΕ προσχολικής αγωγής, καθαριστριών, γραμματειακής υποστήριξης ΔΕ, παιδοψυχολόγων ΠΕ, κοινωνικών λειτουργών ΠΕ ή ΤΕ, παιδοψυχολόγων ΠΕ και σχολικών φυλάκων ΔΕ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 21 Μαρτίου έως και τις 30 Μαρτίου είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Εσπερίδων 60, Νίκαια 18451 απευθύνοντάς την στην Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπόψιν κ. Αργυρίου Μαρίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Παλτόγλου Ελένη στο τηλ: 210 3312992.