Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Προσλήψεις στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας


20 προσλήψεις ΥΕ εργατών με 8μηνα στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής.
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. τηλ. επικοινωνίας: 213 2074641
προκήρυξη εδώ

20 προσλήψεις ΥΕ εργατών με 8μηνα στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής,

www.dikaiologitika.gr
20 προσλήψεις ΥΕ εργατών με 8μηνα στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής,

www.dikaiologitika.gr