Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΕΤΑΑ: Καμία υποχρέωση τροφείων σε επιδοτούμενους παιδικούς σταθμούς

Το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» καλύπτεται από τα ποσά που έχουν προβλεφθεί, διευκρινίζει με ανακοίνωσή της η ΕΕΤΑΑ, ξεκαθαρίζοντας πως κανένας Φορέας δεν δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους (όπως για παράδειγμα κόστος εγγραφής) ή δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτών). 
 
Τυχόν άλλες ειδικές υπηρεσίες (όπως κολύμβηση, μπαλέτο, παρακολούθηση ξενόγλωσσων μαθημάτων, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή εκδηλώσεων) που παρέχονται από τις δομές είναι προαιρετικές και δεν αφορούν στη βασική απασχόληση και διαπαιδαγώγηση. 
Επομένως μόνο εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν αυτές στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, θα επιβαρύνουν οικονομικά τους ίδιους. 
Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι κανένας Φορέας/ Δομή, επί ποινή εκπτώσεώς του από το Πρόγραμμα, δεν δικαιούται να εξαρτά την παροχή των βασικών και υποχρεωτικά προσφερόμενων υπηρεσιών του, από την ταυτόχρονη αποδοχή εκ μέρους των ωφελουμένων, τυχόν ειδικών προαιρετικά προσφερόμενων υπηρεσιών.
Τέλος, κανένας Φορέας δεν δικαιούται να εξαρτά την εγγραφή τέκνου ενός ωφελούμενου γονέα από την αντίστοιχη υπογραφή της εντολής τοποθέτησης από την αποδοχή των προαιρετικά προσφερόμενων υπηρεσιών. πηγή