Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

Οριστικοί πίνακες για τους παιδικούς σταθμούς

Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) οι οριστικοί πίνακες που αφορούν την φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.
Οι εντολές τοποθέτησης των ωφελούμενων, είναι διαθέσιμες για τις δομές, στο site της εταιρείας (eetaa.gr) από την Κυριακή 31/8/2014.

Οι ωφελούμενες / ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν, στη δομή όπου έχουν επιλεγεί, προκειμένου να εγγράψουν το ή τα παιδιά τους μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι πίνακες ανά νόμο και δήμο εδώ

Να σημειωθεί ότι οι ωφελούμενες / ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αλφαβητική σειρά ανά Δήμο