Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Όρμων Σφαγείων & Δραπετσώνα... (;)


Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ΠΔ (ΦΕΚ 32 Δ’ 25.01.2023) ως Υποζώνη Δ
του master plan της COSCO για το λιμάνι του Πειραιά ορίζεται η Περιοχή Όρμων Σφαγείων Δραπετσώνας και Περιοχή ΕΥΔΑΠ στα όρια του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, επιφανείας 48.877,00 τ.μ.. 

Αποτελεί λιμενική ζώνη εμπορικής δραστηριότητας, εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Σε αυτήν επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με τον ελλιμενισμό και την εξυπηρέτηση πλοίων, 
καθώς και οι ακόλουθες χρήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων και σχετικών προς αυτές εξυπηρετήσεων: 

 • βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α (υποκατηγορίες Α1 και Α2) και κατηγορίας Β, 
 • χώροι επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, χώροι μεταφόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, 
 • πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, 
 • σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς, 
 • στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σκαφών και τουριστικών λεωφορείων, 
 • γραφεία, 
 • κέντρα έρευνας και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, 
 • αναψυχή, 
 • αναψυκτήρια, 
 • εστίαση, 
 • αποθήκες και εμπορικά καταστήματα.
 • Eπιτρέπεται επιπλέον η κατασκευή υποσταθμών και αντλιοστασίων, 
 • θρησκευτικοί χώροι, 
 • κατασκευή βοηθητικών κτιρίων και κάθε δραστηριότητα σχετική με τις ανάγκες του λιμένα. 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο της πιο πάνω ζώνης ορίζεται σε 0,50 και η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση σε 24.438,50 τ.μ.

Ο μέσος συντελεστής κάλυψης ορίζεται σε 0. 25. Εντός της πιο πάνω ζώνης καθορίζονται περιοχές προς δόμηση, συνολικής επιφανείας 18.702,50 τ.μ., οι οποίες απεικονίζονται με κυανούν χρώμα στο διάγραμμα του άρθρου.
Το Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 22 μ. κι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: 6

προεδρικό διάταγμα εδώ