Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

ΟΧΙ στο εργοστάσιο σκουπιδιών του ΣΧΙΣΤΟΥ! Η απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Η στάση των δημ.συμβούλων!

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας  με θέμα "ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ" μετά τις τοποθετήσεις, αρχικά κατατέθηκαν 3 προτάσεις. 
Από τον Δήμαρχο, τον Παντ. Καμά και τη Λαϊκή Συσπείρωση.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης τροποποιήθηκε η πρόταση - εισήγηση του δημάρχου και σχεδόν ταυτίστηκε σε πολλά σημεία με την πρόταση του Παντ. Καμά! Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο δήμαρχος στη συνεδρίαση προσπάθησε με τις παρεμβάσεις του να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη της πρότασης, ώστε να υπάρξει ομόφωνη θέση του δήμου! Σημαντική ήταν και βοήθησε στην κατανόηση της διάστασης του θέματος η παρέμβαση του εκπροσώπου από το  Δυτικό Μετώπο (Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων  και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας)!
 

Μετά το τέλος των τοποθετήσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε τις προτάσεις α) της δημοτικής αρχής και β) της Λαϊκής Συσπείρωσης και κατά πλειοψηφία υπερψήφισε την πρόταση της δημοτικής αρχής. 
Για την ιστορία: Έχει κάποιο ενδιαφέρον η στάση παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας!  Το θέμα της συζήτησης στη συνεδρίαση του Δ.Σ δεν ήταν ένα καθημερινό διαχειριστικό θέμα. Το θέμα της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχιστό είναι θέμα ειδικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα σημαντικό!  Οι αποφάσεις για το θέμα, εάν θα γίνει εργοστάσιο, εάν θα γίνει εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων κλπ, θα καθορίσουν το μέλλον της ήδη επιβαρυμένης πόλης του Κερατσινίου για τα επόμενα χρόνια! Με αυτή την έννοια, καλό είναι να υπογραμμιστούν κάποιες από τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες της συνεδρίασης. Συγκεκριμένα:
  • Την πρόταση ψηφίσματος της δημοτικής αρχής ψήφισαν (είκοσι (20) ψήφους ΥΠΕΡ) οι σύμβουλοι του "άλλου δρόμου", ο Παντ. Καμάς επικεφαλής της δημοτικής κίνησης "αλλάζουμε" και ο Μαυρούτσος Παναγιώτης από τη δημοτική κίνηση του Φ. Καμπούρη.
  •  Η πρόταση ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Κερατσινίου - Δραπετσώνας έλαβε τρείς (3) ψήφους ΥΠΕΡ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων: Γεώργιος Αρφαράς, Γεώργιος Καλαμαράς και Παναγιώτης Καραγιαννίδης. Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης (εδώ)
  • Απουσίαζαν από την αρχή της συνεδρίασης οι: Αλεξανδράκη Νικολέτα, Δατσέρη Βασιλική, Θωμαΐδης Δημήτριος, Καψοκόλης Πέτρος, Λάλος Μηνάς
  • Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Ηλίας Αγγελόπουλος, Νικόλαος Βρεττάκος, Ελένη Δαβγιώτη, Μιχαήλ Σταυριανάκος και Γεώργιος Τσιρίδης. 
  • ΚΑΤΑ ψήφισαν :Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Νικόλαος Αβρααμίδης, Μαρία Αντωνοπούλου και Φίλιππος Καμπούρης
  • Λευκό δήλωσαν: οι Παναγιώτης Διαλινάκης, Παναγιώτης Κούβαρης, Μαρία Μαντουβάλου και Ιωάννης Τζιώτης  (δεν προσμετράται η ψήφος τους)
  • Στα πλην της συνεδρίασης ήταν η απουσία εκπροσώπου της περιφέρειας Αττικής. 
 Η απόφαση32/2020
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου Δραπετσώνας για το ζήτημα της Μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχιστό
Σχετικά με το σοβαρό ζήτημα των απορριμμάτων και τα σχέδια της περιφερειακής Αρχής, το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου - Δραπετσώνας αποφάσισε στη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου τα εξής:

"Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων της Αττικής έχει αναδειχθεί σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με μεγάλες και σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις.
Η ευθύνη γι’ αυτό βρίσκεται σε όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, περιφερειακές αρχές, καθώς και του αρμόδιου φορέα διαχείρισης ΕΔΣΝΑ. Από κοινού εφάρμοσαν πολιτικές που επένδυσαν στα σύμμεικτα απορρίμματα και στην ταφή, στον συγκεντρωτισμό και την εξυπηρέτηση των εργολαβικών συμφερόντων.

Στο πλάι αυτών υπήρξε η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών αρχών που είχε υιοθετήσει την αντιδημοκρατική αντίληψη «οτιδήποτε ενοχλεί τον δημότη μου, το στέλνω στην αυλή του γείτονα».
Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, ήταν για δεκαετίες ολόκληρες το Σχιστό με τη χωματερή του και η Φυλή ή από το 1990 η Φυλή και το Σχιστό με το ΣΜΑ, να αποτελούν την «πίσω αυλή» της Αττικής.
Η προηγούμενη περιφερειακή Αρχή ψήφισε στον ΠΕΣΔΑ ένα πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων με τα εξής χαρακτηριστικά : α) τον δημόσιο χαρακτήρα του, β) τη διασπορά του σε 9 σημεία της Αττικής (6 ΜΕΑ, 3 ΧΥΤΥ, 2 μονάδες βιοαποβλήτων). Το μόνο ωστόσο που έκανε ήταν να προτείνει για χωροθέτηση μόνο 2 σημεία στην Αττική: τη Φυλή και το Σχιστό.

Η σημερινή περιφερειακή Αρχή προτείνει ένα πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων με τα εξής χαρακτηριστικά: α) τη συμμετοχή των ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ, β) την καύση ως επιλογή και γ) τη χωροθέτηση μόνο 2 σημείων στην Αττική: τη Φυλή και το Σχιστό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου- Δραπετσώνας αρνείται να συμβιβαστεί με αυτή την εξέλιξη και θα αγωνιστεί με κάθε τρόπο μαζί με τους πολίτες για να αναχαιτίσουμε μαζί και να ανατρέψουμε αυτά τα σχέδια.
Η ζωή μας βρίσκεται πάνω από τις πολιτικές σκοπιμότητες όσων πρωτοστατούν σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση, αν και θα είχαμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε μιας και φιλοξενούμε τα λύματα και τα σκουπίδια όλης της Αττικής για ολόκληρες δεκαετίες.

  • Δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των απορριμμάτων χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ
  • Όχι στην καύση απορριμμάτων
  • Καμία μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων με οποιαδήποτε μορφή στο ΣΧΙΣΤΟ".