Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΕΕΤΑΑ: Από τις 4 Ιουλίου οι αιτήσεις για Παιδικούς Σταθμούς

Στις 4 Ιουλίου θα εκδώσει η ΕΕΤΑΑ την πρόσκληση για τους γονείς που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία).
Την 1η Αυγούστου, θα γίνει γνωστό ποιοι γονείς είναι ωφελούμενοι του προγράμματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή την υπογραφή της κοινής απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία, με την οποία καθορίζεται η νέα διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Η χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 175 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 93 εκατ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους και τα 82 από εθνικούς.

Ωφελούμενοι
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:
– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και
– Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχο­λούμενες/ οι), ή
– να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Από όλες τις παραπάνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Η διαδικασία
Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει συνοπτικά το υπουργείο, το έντυπο με το οποίο θα υποβάλουν οι γονείς την αίτηση συμμετοχής, θα χωρίζεται σε δύο σκέλη:
– Το υποχρεωτικό, στο οποίο οι γονείς θα δηλώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους.
– Το προαιρετικό, στο οποίο οι ωφελούμενοι δηλώνουν τις δομές -από τη λίστα που έχει διαμορφωθεί στο πρώτο βήμα- στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθεί το παιδί τους.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων, θα λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος τη μοριοδότηση που του αναλογεί και θα επιλεγούν οι γονείς των 81.000 παιδιών με τα περισσότερα μόρια.

Το νέο σύστημα
Με το νέο σύστημα:
– Ο γονέας θα μπορεί κάθε πρώτη του μήνα να αλλάξει δομή και όχι στο ενδιάμεσο.
– Θα μπορεί μία μητέρα να πηγαίνει τη μία βδομάδα στη μία βάρδια της δομής και διαφορετική βάρδια στην επόμενη, αρκεί αυτό να αποτυπώνεται στο παρουσιολόγιο.
– Θα χρηματοδοτείται το 100% των θέσεων των δομών.
– Οι πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα με πάγια εντολή απευθείας στους φορείς (επιλογή που θα αποκλείσει φαινόμενα μη καταβολής χρημάτων σε εργαζόμενους και δομές).
– Επίκειται οριζόντια μείωση voucher σε όλες τις κατηγορίες δομών 5%.
– Το voucher αποκτά αναλογικά χαρακτηριστικά για τα ΚΔΑΠ: 5.000 ευρώ για 8ωρη βάρδια (από 5.500 ευρώ πέρυσι), 2.500 ευρώ για 4ωρη.
Τα στοιχεία που διατηρούνται σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα είναι ότι:
– Παραμένουν σε προτεραιότητα οι γονείς που είναι άνεργοι ή επισφαλώς απασχολούμενοι ή έχουν εισοδήματα κάτω από το κατώφλι φτώχειας.
– Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ΕΕΤΑΑ) προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις φροντίδας και τις προτιμήσεις των γονέων, χωρίς όμως, από φέτος, η σύζευξη να είναι δεσμευτική.
– Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων τροφείων στους ωφελούμενους, απαγόρευση που ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτει το voucher και δεν αφορά επιπλέον δραστηριότητες που διοργανώνει ο παιδικός σταθμός. αιτήσεις εδώ