Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Στον Δήμο η λιμενική ζώνη των Λιπασμάτων

«Σφραγίζεται» η παραχώρηση της χερσαίας λιμενικής ζώνης των Λιπασμάτων στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.
Με νομοθετική ρύθμιση, που έχει περιλάβει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας στο σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις» η χερσαία έκταση, περίπου 86.000 τετρ. μέτρων, παραχωρείται στο Δήμο.
Έτσι, τακτοποιείται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η παραχώρηση της έκτασης και «ανοίγει» ο δρόμος για την προκήρυξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αξιοποίηση της. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα τελειώσει στις 6 Μαΐου και στη συνέχεια θα προωθηθεί στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 49 του σχεδίου νόμου, που έχει τίτλο «Απόδοση έκτασης Λιπασμάτων» προβλέπονται τα εξής:
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως “περιοχή Λιπασμάτων” ορίζεται η χερσαία έκταση (περίπου 86.000 τ.μ.) εντός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ από τον λιμενοβραχίονα Κράκαρη έως τον όρμο της Δραπετσώνας (δεξαμενές καυσίμων).
2. Η χρήση της έκτασης της προηγούμενης παραγράφου παραχωρείται με τη δημοσίευση του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28 του Νόμου 4342/2015 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 143). 
Για την παραχωρούμενη χρήση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν οφείλεται αντάλλαγμα, υπό τον όρο ότι χρήστης της παραχωρούμενης έκτασης είναι ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παραχώρησης του παρόντος άρθρου, η διαχείριση των παραχωρούμενων ακινήτων γίνεται κατά παρέκκλιση των περί των χρήσεων γης και των όρων δόμησης κειμένων πολεοδομικών διατάξεων. πηγή