Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας


Την πρόσληψη προσωπικού είκοσι ατόμων και συγκεκριμένα δύο ελαιοχρωματιστών, δύο σιδηρουργών, τριών υδραυλικών και δεκατριών εργατών κήπων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου αποφάσισε ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας. 
Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, προτάσσονται σε κάθε περίπτωση όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης και σε περίπτωση μη εύρεσης υποψηφίων με τον απαιτούμενο τίτλο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη συνάφεια με το αντικείμενο ( πχ ένσημα ΙΚΑ ή βεβαίωση από εργοδότη). 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Παρασκευή 1 Απριλίου -2016 έως και την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 και κατά τις ώρες 08:30 π.μ – 15:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074641. η προκήρυξη