Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Η ιστοσελίδα του Δήμου δεν λειτουργεί;

Η ιστοσελίδα του Δήμου τις τελευταίες μέρες δεν λειτουργεί!
Αναβαθμίζεται, έπεσε, αλλάζει; Κανένας δεν γνωρίζει! Δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα στην ιστοσελίδα, ούτε υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση για το θέμα! 
Βέβαια ποτέ δεν είχε ο δήμος μια πολύ καλή σχέση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ούτε τώρα ούτε παλαιότερα! Σήμερα είναι ένας από τους δήμους που εκδίδει, ακόμα και τώρα, εφημερίδα!
Σε κάθε περίπτωση όμως, η επίσημη εικόνα του δήμου, στην εποχή της απόλυτης κυριαρχίας της τεχνολογίας και του Ιντερνέτ,
βοηθάει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην πιο σύγχρονη προβολή της περιοχής.  
Βασική προϋπόθεση για να πετύχει και να είναι χρήσιμη για τους πολίτες μια ιστοσελίδα Δήμου είναι να έχει καθημερινή έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέμα που τρέχουν στο Δήμο.
 Δραστηριότητες, προκηρύξεις,  δελτία τύπου, ανακοινώσεις  θα πρέπει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την επίσημη ιστοσελίδα και μετά να κάνουν την εμφάνιση σε άλλα μέσα. Για να γίνει σημείο αναφοράς και να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες!

Η ιστοσελίδα ήταν εδώ