Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Αιτήσεις για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους στα ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr) μέχρι τις 20 Μαΐου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. ΑΜΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ (συζύγου, τέκνων, κλπ)
2. ΑΦΜ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΣΥΖΥΓΟΥ (και μελών εφόσον διαθέτουν)
3. ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
4. ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
5. ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ (συζύγου, τέκνων, κλπ)
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ε1 – Ε9 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ)
 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής στην κύρια κατοικία και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300kwh/ μήνα (1.200kwh/ τετραμηνία).
Επίδομα ενοικίου 70€/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30€/μήνα επιπλέον για κάθε μέλος της οικογένειας μέχρι 220€.
Επιδότηση σίτισης: Δίνεται υπό την μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων. Η κάρτα πιστώνεται κάθε μήνα με το εγκεκριμένο ποσό. Το ποσό είναι 70€/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30€/μήνα επιπλέον για κάθε μέλος της οικογένειας μέχρι τα 220€.