Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Προτάσεις και ιδέες για την ανάπτυξη του Πειραιά...

http://planpiraeus.gr/
  Ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του στρατηγικής από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 απευθύνεται στους δημότες του, τους ενεργούς πολίτες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Στόχος είναι ο όσον το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και προετοιμασία της πρότασης του Δήμου Πειραιά στην υποβολή σχεδίου «Ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη» στα οικεία επιχειρησιακά προγράμματα μέσω του εργαλείου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα.

Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί υποσύνολο των συνολικών δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Πειραιά για την επόμενη πενταετία και αφορά στις επιλέξιμες δράσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020.
Πολίτες, σύλλογοι και φορείς του Πειραιά καλούνται μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.planpiraeus.gr να υποβάλλουν προτάσεις, ιδέες αλλά και συγκεκριμένα έργα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η συμμετοχή των φορέων και των πολιτών στην προετοιμασία του προγράμματος για την οικονομική ανάπτυξη του Πειραιά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Σημειώνεται πως μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος της Διαβούλευσης, θα ακολουθήσουν ειδικές διμερείς συναντήσεις, όπου τα προτεινόμενα έργα θα αξιολογηθούν και θα συμπεριληφθούν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά.
 Αν έχετε προτάσεις και ιδέες για την ανάπτυξη του Πειραιά, τότε μπορείτε να τις καταθέσετε...άλλωστε ο Πειραιάς είναι η πόλη μας ...με την ευρύτερη έννοια!