Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Χρήματα για τις ανάγκες των σχολείων

Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών κατανέμει σε όλους τους δήμους της χώρας το ποσό των 25.000.000 ευρώ, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κατανομή).
Το ποσό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών”.
Ειδικότερα στον Δήμο Κερτατσινίου -Δραπετσώνας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της περιοχής του κατανέμεται το ποσό των 167.243,04 ευρώ.

Αυτονόητο είναι ότι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσουν άμεσα και θα δρομολογήσουν τις διαδικασίες για να δοθούν τα χρήματα στα σχολεία! Η ΑΠΟΦΑΣΗ