Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Απόφαση για δημιουργία Επιτροπής για την Ανάπλαση της Βιομηχανικής Ζώνης

 Δημιουργήθηκε Επιτροπή Ανάπλασης, ξεκίνησε με την έγκριση μιας συντονιστικής επιτροπής που θα την συγκροτήσει
από Γ.ΤΣΙΡΙΔΗΣ


Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε πρόταση που κατέθεσα εισηγούμενος την δημιουργία Επιτροπής του Δήμου για την Ανάπλαση της Βιομηχανικής Ζώνης. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους και πολίτες και θα έχει χαρακτήρα συμβουλευτικό.
Ο Δήμαρχος διατύπωσε την άποψη πως σε αυτό το στάδιο που βρίσκονται τα πράγματα σε σχέση με το θέμα, η Επιτροπή αυτή είναι αναγκαία και πρότεινε να συσταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μια Συντονιστική Επιτροπή για να συγκροτήσει την παραπάνω Επιτροπή Ανάπλασης
Ο κ. Μελάς συμφώνησε με τα παραπάνω και δήλωσε ότι θα μετάσχει και η παράταξή του ενώ ο κ. Πατίδης κράτησε επιφυλακτική στάση και είπε ότι η παράταξή του δεν θα μετάσχει.
Μετά από τα παραπάνω και αφού ακολούθησε συζήτηση, το δημοτικό συμβούλιο κατέληξε στα εξής:
  • Συστήνεται Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 70 του Ν,3832/2010 με όνομα «Επιτροπή Ανάπλασης της Βιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας-Κερατσινίου»
  • Στην Επιτροπή αυτή θα μετέχουν ο Δήμαρχος, όλοι οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι που θέλουν καθώς και Πολίτες που θα προταθούν από τις παρατάξεις και τους φορείς ή θα αυτοπροταθούν
  • Η Επιτροπή θα συζητά τα θέματα της Ανάπλασης της Βιομηχανικής Ζώνης συνεδριάζοντας σε τακτά διαστήματα και όποτε υπάρχει κάποιο ζήτημα επείγον και θα επεξεργάζεται θέσεις και απόψεις για το ζήτημα της Ανάπλασης.
  • Θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για το δημοτικό συμβούλιο προς το οποίο θα εισηγείται
  • Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή που αναλαμβάνει να συγκροτήσει την Επιτροπή Ανάπλασης καλώντας και την πρώτη της συνεδρίαση. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τους:
Τζανή Λουκά, Χρονόπουλος Κώστα, Δατσέρη Βάνα, Τσιρίδη Γιώργο, Φωτίου Ξένια, Ζούπη Ζαχαρία, Μελά Φώτη, Μπαρμπαγιάννη Ευγενία και Κούβαρη Κωνσταντίνο
Η απόφαση αυτή ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από όλους τους συμβούλους των παρατάξεων Τζανή, Χρυσού-Ζούπη και Μελά και με λευκό από την Λαϊκή Συσπείρωση