Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ολες οι πολυσυζητημένες ΜΚΟ για την "κοινωφελή εγρασία"...

Οι ΜΚΟ που προχώρησαν στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων προς τις Περιφέρειες της χώρας για την «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» έγιναν γνωστές από το υπουργείο Εργασίας. Είναι οι ΜΚΟ για τις οποίες γίνονται πολλές συζητήσεις το τελευταίο διάστημα και για τις οποίες προκλήθηκαν πολλές αντιδράσεις. Παρατίθεται επίσης για κάθε ΜΚΟ η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Οι ΜΚΟ της Αττικής  
Τουλάχιστον δύο από αυτές από όσο μπορούμε να διακρίνουμε έχουν κάποια σχέση με την ευρύτερη περιοχή Πειραιά.