Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Γιατί τόσο τσιμέντο;

Οπωσδήποτε να καλύπτεται μία επιφάνεια με μπετόν είναι μια εύκολη, φτηνή και καθαρή λύση!
Προφανώς όμως, κάποια κακή εκτίμηση υπάρχει στα επιτελεία της δημοτικής αρχής.  Δυστυχώς, ενώ ήδη βιώνουμε τις συνέπειες της κλιματικής απειλής, με ευκολία αποφασίζεται να καλύπτονται επιφάνειες με τσιμέντο για να δημιουργηθούν πλατείες ή άλλοι χώροι, ακόμα και χώροι που προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση!

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές παρεμβάσεις του δήμου (πλατεία Κύπρου, πεζοδρόμια γύρω από σχολεία, λιπάσματα) έχει αποφευχθεί η χρήση υλικών, όπως βοτσαλωτά δάπεδα, ψυχροί κυβόλιθοι, κλπ, υλικά υψηλής θερμικής απορροφητικότητας! Σε αυτές τις παρεμβάσεις προτιμήθηκε το μπετόν.  
Όμως, τα ψυχρά υλικά μπορούν να  συμβάλλουν, μαζί με άλλες παρεμβάσεις, στη δημιουργία μίας βιοκλιματικής ανάπλασης που δημιουργεί μικροκλίμα στην περιοχή εφαρμογής. Στο τέλος το κέρδος είναι πολλαπλό και η περιοχή γίνεται περισσότερο προνομιούχα και ελκυστική! Μήπως πρέπει να το ξαναδούν οι αρμόδιοι όταν σχεδιάζουν παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους; 
Ας σημειωθεί, ότι εκτός των άλλων, ζούμε στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και το αποτύπωμα που αφήνει η τοπική εξουσία στο περιβάλλον είναι και μήνυμα προς τους πολίτες! 

Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες παρεμβάσεις σε δημόσιο χώρο, οφείλουν να έχουν ως στόχο τον βιοκλιματικά αναβαθμισμένο ανοιχτό δημόσιο χώρο. Είναι το ελάχιστο, και εδώ χρειάζεται και δια-παραταξιακή συναίνεση, γιατί  οι "πράσινες"  παρεμβάσεις, ξεπερνούν τη θητεία μιας Δημοτικής Αρχής.