Σάββατο 8 Απριλίου 2017

2084 

Ειδικό Γυμνάσιο – ΓΕΛ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής - Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Στύρων Ν.Ευβοίας - Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης