Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

"Μελέτη"

"Μελέτη", ένα νέο ηλεκτρονικό μαθηματικό περιοδικό που απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Το περιοδικό «Μελέτη», έκδοση του www.mathematica.gr, απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και έχει ως θέμα τα Μαθηματικά. Ο σκοπός του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τα Μαθηματικά και να δώσει νέες πρωτότυπες ιδέες και παραδείγματα στους ενδιαφερόμενους μαθητές.

- Τα άρθρα επικεντρώνονται στην εμβάθυνση μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών, ορισμένες από τις οποίες υπερβαίνουν τα όρια της σχολικής ύλης. Θεωρούμε ότι έτσι διευρύνεται ο γνωστικός ορίζοντας των μαθητών.
- Το περιοδικό δεν αναφέρεται σε θέματα εξετάσεων, διότι τέτοια θέματα υπάρχουν σε αφθονία στο mathematica.gr και σε διάφορα περιοδικά ή βιβλία ηλεκτρονικά και έντυπα.
- Τα άρθρα του περιοδικού δεν ακολουθούν τη χρονική σειρά με την οποία διδάσκονται οι μαθηματικές ενότητες στο σχολείο.
- Η «Μελέτη» είναι ηλεκτρονικό περιοδικό και επιδιώκει να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.
- Τα άρθρα κρίνονται από όλα τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής. Η απόφαση για τη δημοσίευση των άρθρων λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
- Τα άρθρα και γενικά οι δημοσιεύσεις πρέπει να αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία, τα ελεύθερα λογισμικά και να δίνουν ελκυστικά παραδείγματα για τους μαθητές.
- Το περιοδικό είναι έγχρωμο και όσο είναι δυνατόν με πλούσια εικονογράφηση.
- Τα κείμενα γράφονται σε κειμενογράφο Word ή ανάλογο άλλο ή ελεύθερο λογισμικό, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να γράφουν όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι και μαθητές.
- Οι μαθηματικές εξισώσεις και τύποι γράφονται μέσω του αντίστοιχου συντάκτη εξισώσεων. Τα κείμενα γράφονται σε γραμματοσειρά Garamond μεγέθους 14. Οι σελίδες είναι μεγέθους Α4 με περιθώρια σελίδας 2,5 εκ. πάνω - κάτω και 3εκ. δεξιά - αριστερά.
- Η σαφήνεια, η ορθότητα στα κείμενα και στις μαθηματικές σχέσεις και προτάσεις συμπεριλαμβάνονται στους βασικούς στόχους της «Μελέτης».
- Κάθε άρθρο έχει μία σήμανση που να δείχνει ποιοι μαθητές (από ένα επίπεδο και πάνω) μπορούν να το διαβάσουν.
- Το περιοδικό μπορεί να φιλοξενεί και μεταφράσεις, αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί η άδεια από τους συγγραφείς.
- Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκταση των άρθρων, αν και προωθείται ο σύντομος τρόπος γραφής των κειμένων, ώστε να μην είναι κουραστικά στην ανάγνωση.
- Η υιοθέτηση μόνιμων στηλών με σαφές περιεχόμενο βοηθά τους μελλοντικούς συντάκτες των άρθρων να έχουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινούνται. Επίσης, οι αναγνώστες θα είναι από πριν ενήμεροι στο τι αναμένουν από κάθε συγκεκριμένη στήλη.
Το περιοδικό θα εκδίδεται κάθε τέσσερεις μήνες.
Υπεύθυνοι ύλης: Κώστας Δόρτσιος, τ.σχολικός σύμβουλος ΠΕ03 Δυτικής Μακεδονίας, Νίκος Κατσίπης, μαθηματικός στο Γυμνάσιο Θήρας, Θάνος Μάγκος, μαθηματικός στο Πειραματικό Γυμνάσιο ΠΑ.ΜΑΚ., Ανδρέας Πούλος, σχολικός σύμβουλος ΠΕ03 Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σωτήρης Στόγιας, ιδιωτική εκπαίδευση, Σωτήρης Χασάπης, μαθηματικός στο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Πατώντας  εδώ  θα βρεθείτε στη "Μελέτη". πηγή: σταγόνα