Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ξεκίνησε το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου!

Στο πλαίσιο της πολιτικής έμπρακτης στήριξης των λαϊκών οικογενειών της πόλης που έχουν πληγεί από την φτώχεια και την ανεργία ξεκίνησε τη λειτουργία το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 

Είναι, ίσως, το πρώτο μεγάλο έργο της δημοτικής αρχής, το οποίο έγινε  μετά από μεθοδική  και αθόρυβη εργασία. 
Αξίζουν πολλά μπράβο στους υπαλλήλους, στους εμπνευστές και στους επικεφαλής της προσπάθειας! 
Το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου βρίσκεται στη γωνία Μ.Ασίας 51 & Μουδανιών στα Ταμπούρια, στο κτήριο της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας (Μ. Ασίας και Μουδανιών), το οποίο έχει διαμορφωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα. 


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου επί των οδών Γ. Αφάρα 101 & Αναλήψεως στην Δραπετσώνα. 
 
Τα οικονομικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:
Α) για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ. Β) για ζευγάρι ή οικογένειες με κοινωνικό οικονομικό πρόβλημα το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με τελικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Γ) για άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 67% το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 με τελικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Δ) Σε περίπτωση ενοικίου αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα. Ε) Για οφειλέτες δανείου α΄κατοικίας αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον το δάνειο καταβάλλεται, δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα και διαμένουν στην συγκεκριμένη κατοικία.  εδώ επιπλέον πληροφορίες