Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας για τους ΟΤΑ από τον Σεπτέμβριο

Ξεκινά μέσα στους επόμενους μήνες, η προκήρυξη των τεσσάρων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για 49.761 άτομα. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου.
Η αμοιβή των απασχολουμένων θα είναι 748 ευρώ μικτά για ανέργους άνω των 25 ετών, από τα οποία τα 499 θα είναι καθαρή αμοιβή και τα 258 ασφαλιστικές εισφορές. Συνολικά, η αμοιβή του πενταμήνου θα είναι 2.495 ευρώ καθαρά.
Για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή θα είναι 652 ευρώ το μήνα μικτά, εκ των οποίων τα 427 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 225 ασφαλιστικές εισφορές. Συνολικά, η αμοιβή του πενταμήνου θα είναι 2.135 ευρώ καθαρά.
Τα κριτήρια επιλογής
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου ή του / της συζύγου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
- Το ύψος του ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος.
- Ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων.
Οι προϋποθέσεις
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
- Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ νέοι άνεργοι, ηλικίας 18 έως 29 ετών.
- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
- Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  epoli.gr 


ΥΓ. Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα; Στο παρελθόν Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας είχαν "απαξιωθεί" για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, για τη μη μόνιμη εργασία, για εργασιακό καθεστώς γαλέρας, για μισθούς χαμηλότερους και από τον βασικό, της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για τη μη έγκαιρη πληρωμή των εργαζομένων κλπ. Μια ακόμα δύσκολη απόφαση για τη νέα διοίκηση η οποία πρέπει να παρθεί σύντομα!