Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Ο προϋπολογισμός θα καταρτιστεί από το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο!Μέχρι 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δήμοι της χώρας είναι υποχρεωμένοι να καταρτίσουν και να καταθέσουν τα σχέδια προϋπολογισμών του 2015 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών. 
Ως εκ τούτου τα απερχόμενα  Δημοτικά Συμβούλια υποχρεώνονται να δρομολογήσουν από το τέλος Ιουνίου τις σχετικές ενέργειες για την κατάρτισή τους. Τώρα  αν θα καταφέρει το συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει προϋπολογισμό είναι άλλο θέμα!
Οι νέες δημοτικές αρχές που δεν συμφωνούν με το σχέδιο προϋπολογισμού θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην τροποποίησή όταν αναλάβουν.
Αυτό αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο διευκρινίζεται ότι η πρόβλεψη του ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία τα απερχόμενα δημοτικά συμβούλια ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών αποφασίζουν μόνο για θέματα εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών, δεν ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, με τον νεώτερο νόμο 4172/2013, άρθρο 77, ορίζεται ότι κάθε χρόνο, μη εξαιρουμένου και του έτους διεξαγωγής δημοτικών εκλογών θα πρέπει ως τις 5 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το σχέδιο προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών. 

Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε δήμου με απόφασή του έως το τέλος Ιουνίου καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον έχει τους έχει μεταβιβάσει συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες.