Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΚΕΠΑ τέλος! Δημοσιεύτηκε η λύση της επιχείρησης!

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ375/18-02-2014) η πρώτη απόφαση για λύση της ΔΗΚΕΠΑ. Αναμένεται με αγωνία και η απόφαση για τους εργαζόμενους.
 Σύμφωνα με την απόφαση από τη λύση της επιχείρησης προκαλείται δαπάνη 3.871.926,11ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2014. Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά οι οφειλές της επιχείρισης και αναφέρεται ότι όποιο άλλο ποσό προκύψει κατά τον έλεγχο θα προβλεφτεί στους επόμενους προϋπολογισμούς!
...επομένως, καλό είναι, οι υποψήφιοι δήμαρχοι για τον προϋπολογισμό του 2014, και πριν παρουσιάσουν τα προγράμματα τους, να υπολογίζουν στους σχεδιασμούς τους και αυτό το ποσό!