Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Δεν μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος...

Δεν μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος, όταν άλλοι κοιμούνται γύρω από ένα μαγκάλι.