Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π για τα καλλιτεχνικά τμήματα!

Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση 46Β στις 15/11/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία με ψήφους 13-1 (οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι απουσίαζαν) τη σύναψη σύμβασης με ΚΟΙΝΣΕΠ για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών -επιμορφωτικών τμημάτων του για το διδακτικό έτος 2013-14. Όπως αναφέρεται στην απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο καλέστηκε 3 φορές και στην τρίτη κατάφερε να έχει τη σχετική απαρτία του 1/3 των μελών, όπως προβλέπει ο κανονισμός. (Ολόκληρη η απόφαση εδώ). Το συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη σύμβασης και θα αναζητήσει την ΚΟΙΝΣΕΠ!
Στην απόφαση υπάρχει και σχέδιο προγραμματικής σύμβασης το οποίο θα υπογραφεί από τον Δήμο και την ΚΟΙΝΣΕΠ. Ο Δήμος θα διαθέσει τα Πολιτιστικά Κέντρα, θα εισπράττει τα έσοδα, θα χρηματοδοτεί την ΚΟΙΝΣΕΠ για να πληρώνει εργαζόμενους και τις λογιστικές δαπάνες της, θα φροντίζει τα πολιτιστικά κέντρα, θα προκηρύξει  εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλπ.
Συμπέρασμα: ο επιμένων νικά, έστω και μετά πό 3 απόπειρες συνεδρίασης! 

Υ.Γ. Είναι καλύτερο να να δίνεις τη μάχη στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερώνεις τους πολίτες παρά να απουσιάζεις... και να φταίει η κακή μας μοίρα!