Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

Η απόφαση για λύση της ΔΗΚΕΠΑ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (405/2013 στις 5/12/2013) για λύση της ΔΗΚΕΠΑ στη Διαύγεια.  εδώ .
Από εδώ και πέρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα!
Αφού εγκριθεί από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της λύσης της ΔΗΚΕΠΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει τους εκκαθαριστές της επιχείρησης.  

Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης...