Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Καλλικράτης: Λειτουργία δημοτικών κοινοτήτων

Λειτουργία δημοτικών κοινοτήτων:  Όργανα, αρμοδιότητες προέδρου, αρμοδιότητες συμβουλίου, Αποφάσεις Διαδικασία υλοποίησης αοφάσεων. Ολόκληρη η εγκύκλιος