Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Άμεσα μετά την εκλογή του προεδρείου του Δ.Σ. θα γίνει η εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες  αποτελούνται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο, και αριθμό μελών ανάλογα μετον αριθμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνκα  εδώ ολόκληρη η εγκύκλιος με τις λεπτομέρειες εκλογής.
Η θητεία των μελών των Επιτροπών, όπως και των μελών του Προεδρείου, είναι διετής και
λήγει με την εκλογή των νέων μελών των Επιτροπών, την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013.