Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα οικονομικά των δήμων

Αιφνιδιαστικούς και ενδελεχείς ελέγχους στα οικονομικά των δήμων και των περιφερειών θα κάνουν οι άντρες του νέου Σώματος Ελεγκτών Νομιμότητας, που συστήνεται άμεσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σώμα Ελεγκτών θα απαρτίζεται από επτά υπηρεσίες που θα κατανεμηθούν σε περιφέρειες της χώρας, όπως αυτές προέκυψαν από τον «Καλλικράτη». Θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελέγχους νομιμότητας, αλλά και να καταμερίζουν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες εις βάρος των δημάρχων και των περιφερειαρχών (για «πλημμελή διαχείριση δημόσιου χρήματος».
Το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ήδη καταρτίσει τη σχετική προκήρυξη για την επιλογή των επικεφαλής των υπό σύσταση αυτοτελών υπηρεσιών εποπτείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα είναι ανώτατοι υπάλληλοι με πενταετή θητεία. Υποψηφιότητα για τις θέσεις αυτές μπορούν να υποβάλουν νομικοί που διαθέτουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που είναι πτυχιούχοι Νομικής και έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης. περισσότερα περισσότερα