Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

73 θέσεις εργασίας στο δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας


Ξεκινά την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων για 73 θέσεις εργασίας στο δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας. 
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 21/11/2022 ΕΩΣ 30/11/2022

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Ζητούνται οδηγοί Γ' κατηγορίας, χειριστές μηχανημάτων, δενδροκηπουροί, εργάτες κήπων και εργάτες καθαριότητας.
Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. επικ.: 2132074635.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Περισσότερες πληροφορίες   εδώ