Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Η νέα απόφαση για χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

H απόφαση  εδώ με την οποία δίνεται άδεια εμπορίας στην «OIL ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από φορείς,  τη δημοτική αρχή, τον αντιπεριφερειάρχη  και την αντιπολίτευση στο δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας.
  
Ήδη ο Δήμος Κερατσινίου -Δραπετσώνας καλεί όλους τους κατοίκους της πόλης μας να παρευρεθούν στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00 στο πρώην Δημαρχείο Δραπετσώνας (Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη) με θέμα: συζήτηση και λήψη απόφασης για τη νέα αδειοδότηση της Oil One, καθώς και για την απομάκρυνση των ρυπογόνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων από τη Δραπετσώνα.

Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον η ανάγνωση της απόφασης ενόψει της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και για ενημέρωση και  με την ευκαιρία να δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις από όλους,   ώστε να σχεδιαστεί μια ενιαία αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή, τους φορείς και όλους τους κατοίκους.


Απόσπασμα από την απόφαση: «Χορήγηση Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α, της εταιρείας με την επωνυμία «OIL ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙL ΟΝΕ S.A». 
<...12. Την από 20. 01.2017 (Α.Π. ΥΠΕΝ: 170743/20.01.2017) αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία ««OIL ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙL ΟΝΕ S.A» με συνημμένο φάκελο στοιχείων, για χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α.
13. Την από 31.01.2017 ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (www.ypeka.gr) περίληψης της αίτησης του ως άνω σημείου 12 για χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄. 
14. Το γεγονός ότι η δημοσίευση ακολούθησε τις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης αιτήσεων που θέτει το άρθρο 5 της Υ.Α. Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005) «Κανονισμός Αδειών», όπως ισχύει και ότι η προθεσμία των 10 ημερών της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, για τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, παρήλθε άπρακτη.
27. Την υπ’ αριθ.170368/21.01.2015 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί χορήγησης άδειας λειτουργίας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων της εταιρείας «OIL ONE S.A», στη Δραπετσώνα Αττικής,..>