Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο!

Από 15 Ιουνίου οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο σε Κερατσίνι-Δραπετσώνα – Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για του Κοινωνικό Παντοπωλείο ανακοινώνει ο δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας. 
Σε σχετική ανακοίνωση τονίζει: Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας στηρίζοντας τις οικογένειες της πόλης μας που πλήττονται από την ανεργία και τη φτώχεια συνεχίζει και ενισχύει τη λειτουργία του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου. 
 Οι αιτήσεις θα γίνονται από τις 15 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου επί των οδών Γ. Αφάρα 101 & Αναλήψεως στη Δραπετσώνα ώρες 9:00πμ. – 12:00μ.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.
3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
5. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2015).
6. Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσηςφορολογίας εισοδήματος Ε1(φορολογικού έτους 2015).
7. Φωτοτυπίαδήλωσης ακινήτων Ε9 ή βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης 2015.
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:
8. Βεβαίωσηανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο/η.
9. Φωτοτυπία πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ.
10. Απόδειξη υποβολής για δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου.
11. Φωτοτυπία τελευταίου ενημερωτικού σημειώματος τράπεζας στεγαστικού δανείου.
12. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε πρόγραμμα άλλου Δήμου (όταν ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι δημότης ή κάτοικος άλλου Δήμου).
13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:
Α) Για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
Β) Για ζευγάρι ή οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα το ανώτερο ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
Γ) Για άτομα με αναπηρία άνω του 67% το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 με τελικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ.
Δ) Σε περίπτωση ενοικίου αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα.
Ε) Για οφειλέτες δανείου α΄κατοικίας αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον το δάνειο καταβάλλεται, δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα και διαμένουν στη συγκεκριμένη κατοικία.  
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Αρμόδια Επιτροπή και οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.