Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

...εκμάθηση ξένων γλωσσών

Το duolingo είναι μια εφαρμογή που βοηθά σημαντικά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Αυτή η φιλική εφαρμογή διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη αμείωτο σε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνει και επιπλέον του δίνει το δικαίωμα να μάθει με τους ρυθμούς που επιθυμεί.
Ένα σημαντικό είναι ότι η εκμάθηση αγγλικών υποστηρίζεται στους ομιλούντες ελληνικά.
 Μάλιστα η εφαρμογή, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας που έχει αρχικά ο χρήστης, με ένα τεστ, τον κατατάσσει και στα ανάλογο επίπεδο.
Το duolingo υποστηρίζει την εκμάθηση και άλλων πολλών γλωσσών (μέχρι και κινέζικα) αρκεί ο χρήστης να ομιλεί στις περισσότερες περιπτώσεις τα αγγλικά ή και άλλες γλώσσες.
Εκτός της χρήσης σε ατομικό επίπεδο υπάρχει και το Duolingo για Σχολεία που χρησιμοποιούν αρκετοί εκπαιδευτικοί για να ενισχύσουν τη διδασκαλία τους.

Πραγματικά όπως αναφέρεται στην εφαρμογή: Η εκμάθηση με το Duolingo είναι διασκεδαστική και εθιστική.

Μπείτε στην εφαρμογή εδώ