Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

Τα 15 συμπεράσματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Διεθνές Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ: Τα 15 συμπεράσματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΣΔΝΑ, με τη διατύπωση 15 συμπερασμάτων για τη «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική».
Στόχος του συνεδρίου η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση τόσο των πολιτών, όσο και των δήμων ενόψει της αλλαγής της φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Πρόκειται για αλλαγή φιλοσοφίας στην κατεύθυνση μιας αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση στο ρόλο των δήμων και των πολιτών, με δημόσιο έλεγχο, οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης. Ενός μοντέλου διαχείρισης που θα εναρμονίζεται, μέσα από έναν ριζικά αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό, στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής, πλέον από το 2012, εθνικής νομοθεσίας, όπως επαναλαμβάνει η περιφερειακή αρχή.
Στόχος της Περιφέρειας είναι η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). Με το συνέδριο τέθηκαν οι βάσεις για τον τελικό κύκλο της διαβούλευσης και το σχεδιασμό ενός νέου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων.

Τα τελικά 15 συμπεράσματα που διατυπώθηκαν και ανακοινώθηκαν στη λήξη του συνεδρίου από τον Σταύρο Ιατρού, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ και δημοτικός σύμβουλος Λαυρεωτικής, είναι τα εξής:
1) Βασική αρχή του νέου μοντέλου θα είναι να δίνεται έμφαση στην αποκεντρωμένη διαχείριση απορριμμάτων σε ένα ποσοστό. Επόμενες δράσεις θα αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Επιπλέον στοιχεία του νέου μοντέλου θα αποτελέσουν η ανακύκλωση στην πηγή και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων που θα υπάρξουν, χωρίς ακόμη να μπορεί να διευκρινιστεί τι ποσοστό του μοντέλου θα κατέχουν.
2) Ο ΠΕΣΔΑ θα αναθεωρηθεί (όπως άλλωστε ορίζει και ο νόμος 4042 του 2012) και ο νέος σχεδιασμός θα προχωρήσει με επισπεύδοντα τον ΕΔΣΝΑ. Θα ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ΠΕΣΔΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο, πιθανότατα και νωρίτερα, όπως υπολογίζουν στελέχη της Περιφέρειας Αττικής.
3) Απαραίτηση προϋπόθεση να καταρτιστούν τα τοπικά σχέδια των δήμων, ώστε να διαπιστωθεί τι είδους τοπικά σχέδια πρέπει να ενσωματωθούν στον ΠΕΣΔΑ, προϋπόθεση που κρίνεται αναγκαία. Μέσα στο μήνα θα διανεμηθεί στους δήμους πρότυπο τοπικό σχέδιο ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα επί των σχεδίων.
4) Ευρύτατη αποδοχή συνάντησε η απόφαση κατάργησης των τεσσάρων ΣΔΙΤ. Απέναντι στο ερώτημα “μετά τι”, θα ληφθούν υπόψη οι αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και του ισοζυγίου ανταλλαγής ποσοστήτων. Δεν ενοχοποιείται και δεν απενοχοποιείται καμία τεχνολογία γύρω από τα απορρίμματα. Ο σχεδιασμός θα πορευθεί με βάση στην κατεύθυνση της νομοθεσίας, της βιωσιμότητας και μιας οικονομικής λύσης, καθώς και στη λογική της ανεστραμμένης πυραμίδας του νόμου 4042/2012.
5) Παρατηρούνται σε όλη την Ελλάδα στρεβλώσεις στον τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων. Επομένως επιζητείται ένα σταθερό πλαίσιο δράσης.
6) Δεν αμφιβητείται ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης απορριμμάτων.
7) Απαιτείται εξυγίανση της λειτουργίας του ΕΔΣΝΑ, διαδικασία που θα κινείται παράλληλα με την εκπόνηση του νέου ΠΕΣΔΑ. Θα συγκροτηθεί αρμόδια επιτροπή που θα αποδεχθεί προτάσεις για τη λειτουργία του Συνδέσμου.
8) Περαιτέρω διαβούλευση για κατάλληλη τεκμηρίωση πάνω στις αντικρουόμενες προτάσεις που κατατέθηκαν.
9) Έμφαση στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση.
10) Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) θα αξιοποιηθούν μέσω των δράσεων του ΕΔΣΝΑ.
11) Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ
12) Ειδική διαχείριση στα νησιά.
13) Αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας
14) Μέθοδος αξιοποίησης κυκλικής οικονομίας, και τέλος,
15) Θα απαιτηθούν συνεχείς διαβουλεύσεις και δράσεις, όπως συνεχώς παράγονται απορρίμματα  και δημιουργούνται συνεχείς ανάγκες στην αξιοποίηση τους.πηγή