Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

"Καλλικράτης" στα σχολεία .


"Καλλικράτης" στα σχολεία .
Χθες το υπουργείο Παιδείας απέστειλε σχετικό "κείμενο εργασίας" στις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών.
 κείμενο εργασίας.
Με βάση το κείμενο του υπουργείου Παιδείας θα υπάρξουν σαρωτικές συγχωνεύσεις σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.
Περιορίζονται δραστικά οι γενικές διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις 40 που λειτουργούν σήμερα θα μείνουν μόλις οι μισές.
Καταργούνται και τα 295 Γραφεία Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.
Συγχωνεύονται όλες οι υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και θέματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Συγχωνεύονται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Ενοποιούνται - συγχωνεύονται σχολικές μονάδες. Η ευθύνη για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις περνά στις περιφέρειες, που αναλαμβάνουν επίσης τα κοινοτικά κονδύλια (!) για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Ενίσχυεται η αυτονομία των σχολικών μονάδων στον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες με βάση τις ανάγκες και τον προγραμματισμό τους, όπως προκύπτει από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης. "Η ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και η μετατροπή της από φορέα με αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες σε φορέα γόνιμης συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί κεντρική επιδίωξη" αναφέρεται στο κείμενο του υπουργείου Παιδείας.
 Ενσχύονται οι θεσμοί κοινωνικής λογοδοσίας.