Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

...και ξαφνικά το άρθρο 70 ή αλλιώς game οver;

 Στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή και συγκεκριμένα στο άρθρο 70, στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αναφέρεται ότι "οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν ...δεν υποχρεούνται σε απομάκρυνση..." δηλαδή  προαναγγέλεται, μεταξύ άλλων, και η παραμονή των καζανιών στη Δραπετσώνα;

 Ακόμα, η επιμήκυνση του χρόνου απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων από 12 σε 20 χρόνια, που αναφέρεται παρακάτω,  αφορά και την περιοχή μας. 

Φαίνεται ότι η OilOne μαζί με τις άλλες ρυπογόνες εγκαταστάσεις της περιοχής που είναι δίπλα μας θα συνεχίσουν να δημιουργούν μία αποπνικτική ατμόσφαιρα για πολλά χρόνια ακόμα, εάν, τελικά, ψηφιστεί αυτό το άρθρο μεταξύ των άλλων προαπαιτούμενων και μνημονιακών μέτρων του μεσοπρόθεσμου σχεδίου πουκατατέθηκε στη βουλή.


 Ήδη αντιδρούν με ανακοινώσεις παρατάξεις και φορείς της περιοχής, αλλά δεν φτάνουν μόνο οι ανακοινώσεις! 

ΥΓ: Οι τοπικοί Βουλευτές της Β’ Πειραιά, οι βουλευτές Πειραιά θα το ψηφίσουν ή θα  κάνουν πράξη τη θέληση των κατοίκων  και την ανάγκη τους για μία  ζωή σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης;


Το άρθρο 70:

1. Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3325/2005 και προστίθεται παρ. 3 ως εξής:


«1. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε θεσμοθετημένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν υποχρεούνται σε απομάκρυνση στην περίπτωση μεταβολής της χρήσης γης που καθιστά αυτές μη συμβατές με τη νέα χρήση γης. Η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τη μεταβολή της χρήσης γης και μέσα στα όρια του βαθμού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας. Στην περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση.


2. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε περιοχές χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία καθορισμού της χρήσης γης, με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές κατέστησαν μη συμβατές. Η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισμό της χρήσης γης και μέσα στα όρια του βαθμού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας και με την προϋπόθεση ότι η επέκταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του δωδέκατου έτους από τον καθορισμό της χρήσης γης. Σε περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση».


3. Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (Β΄ 354) και οι οποίες ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε θεσμοθετημένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία μεταβολής της χρήσης γης, με την οποία οι δραστηριότητες αυτές κατέστησαν μη συμβατές. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε περιοχές χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία καθορισμού της χρήσης γης. Και στις δύο περιπτώσεις, η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισμό ή τη μεταβολή της χρήσης γης και μέσα στα όρια του βαθμού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας. Στην περίπτωση κτηριακής επέκτασης δεν εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις για την εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση.».