Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Το “Facebook” των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Edmodo: το ασφαλές “Facebook” των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Το Edmodo (edmodo.com) είναι ένα παγκόσμιο, ασφαλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Παρέχει ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου επιτρέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων, η διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων μαθητών, η διασύνδεση εκπαιδευτικών, καθώς και η συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων. 
Μέσω του Edmodo, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί διαμοιράζονται ψηφιακό υλικό, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η συμμετοχή, η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ τους Διαβάστε εδώ τις υπηρεσίες του edmodo και την εφαρμογή τους στην τάξη 
Κατεβάστε τον Οδηγό του Edmodo στο παρακάτω σύνδεσμο http://dide.dra.sch.gr/plinet/images/yliko/Odigies_Edmodo.pdf