Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Ξαναμοίρασμα της "τράπουλας"!


Με απόφαση του ο δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας τροποποίησε και μεταβίβασε νέες αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους!
Ο Δήμαρχος γνωρίζοντας καλύτερα τα πρόσωπα και τον τρόπο της δουλειάς τους, την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, έκρινε ότι η δημοτική αρχή θα αποδώσει καλύτερα με νέα κατανομή αρμοδιοτήτων.
 Στη νέα κατανομή αρμοδιοτήτων δεν δόθηκαν αρμοδιότητες και καθήκοντα αντιδημάρχου σε καινούργια πρόσωπα.  Ουσιαστικά ξαναμοιράστηκε «η τράπουλα»! Για άγνωστους λόγους, ίσως για λόγους ενδοπαραταξιακών ισορροπιών, προτιμήθηκε η μέθοδος της «αναδόμησης» δοκιμασμένων προσώπων και όχι η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε άλλους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι θα περιμένουν την ευκαιρία τους! Πάντως η πρόσφατη αυτοδιοικητική ιστορία της περιοχής λέει ότι οι πρώτες ρωγμές σε δημοτικές αρχές παρουσιάζονται κατά την ανάθεση θέσεων ευθύνης! Κυρίως σε παρατάξεις που τα μέλη τους προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους!

Στους καχύποπτους βέβαια το ερώτημα παραμένει: Γιατί έγινε η αλλαγή αρμοδιοτήτων; Εάν κάποιος δεν πήγαινε καλά ή είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις θα μπορούσε να αντικατασταθεί και να αφήσει χώρο να δοκιμαστούν και  δημοτικοί σύμβουλοι που είναι «απ΄ έξω» και, εάν πάλι τα πήγαινε καλά γιατί να αλλάξει πόστο; 
Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων είναι μια καινούργια αρχή. Πολλές φορές ρυθμίζονται δυσλειτουργίες ή λύνονται προβλήματα, αλλά έχει και το ρίσκο της. Γιατί μεταβιβάζονται άλλες αρμοδιότητες σε ανθρώπους που έμαθαν τη δουλειά μετά από την αναγκαία  περίοδο προσαρμογής, άρχισαν να αποδίδουν, αφού έμαθαν τα "μυστικά" του αντικειμένου τους και πρέπει να ξεκινήσουν απ΄την αρχή!
 
Οι νέες αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων:

Α) Στoν κ. Φωτάκη Γεώργιο, άμμισθο Αντιδήμαρχο
Ι) Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής. που περιλαμβάνει τα Τμήματα
α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με
β) Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης με
γ) Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με
ΙΙ) Της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.

ΙΙΙ) Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, που περιλαμβάνει τα Τμήματα
α) Έκδοσης Αδειών Δόμησης.
β) Πολεοδομικών Εφαρμογών.
γ) Ελέγχου Κατασκευών.
ΙV) Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
V) Της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 
Β) Στην κα Καπουσίζογλου Ελένη, άμισθη Αντιδήμαρχο
I) Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τα Τμήματα
α) Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης.
β) Εσόδων και Περιουσίας.
γ) Ταμειακής Υπηρεσίας.
δ) Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών.
II) Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Μισθοδοσίας.

Γ) Στην κα. Περδίκη Παναγιώτα, έμμισθη Αντιδήμαρχο
Ι)Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει τα Τμήματα
α) Σχεδιασμού και Εποπτείας
β) Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών
γ) Άμεσης Παρέμβασης και Ειδικών Συνεργείων
δ) Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
ΙΙ) Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, που περιλαμβάνει τα Τμήματα
α) Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας.
β) Συντήρηση Πρασίνου.

Δ) Στον κ. Καραγιαννάκη Χρήστο, έμμισθο Αντιδήμαρχο
I) Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τα Τμήματα
α) Συγκοινωνιακά, Κτιριακά Έργα & Υπαίθριους Χώρους με
β) Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών με
γ) Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων.
ΙΙ) Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Τμήμα Μικροέργων και Συντήρησης Παιδικών Χαρών.


Ε) Στον κ. Αλεξίου Κων/νο , έμμισθο Αντιδήμαρχο Δραπετσώνας
Ι) Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
β) Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 


ΣΤ) Στην κ. Συράκου Σταυρούλα, έμμισθη Αντιδήμαρχο
Ι) Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
α) Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
β) Τμήμα Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Αρχείου και Μουσείων
ΙΙ) Τα εκκλησιαστικά θέματα και τα θέματα που αφορούν τις Ενορίες του Δήμου.
ΙV) Τα θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Η απόφαση εδώ