Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Ο χάρτης του χρέους στην Ευρώπη

Ένα ενδιαφέρον γράφημα για τα δημόσια χρέη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).
Σε αυτό παρουσιάζεται ο χάρτης της Ε.Ε. με χρώματα, με κριτήριο το ποσοστό του χρέους, σύμφωνα με τα στοιχεία (του Απριλίου) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά στο «κόκκινο» με ποσοστό άνω του 150% του ΑΕΠ, ενώ πάνω σε ποσοστό άνω του 100% βρίσκονται, μεταξύ άλλων, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ιρλανδία.
Το γερμανικό χρέος είναι στο 60-80% του ΑΕΠ, ενώ η Εσθονία εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό παρουσιάζει η Εσθονία, κάτω από 20% του ΑΕΠ...