Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Με σκαλωσιές θα ξεκινήσουν τα μαθήματα;

Η καταγραφή των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει το κλείσιμο των τραπεζών δεν έχει τέλος.
Εκατοντάδες είναι οι αιτήσεις στους δήμους από εργολάβους που έχουν αναλάβει συντηρήσεις σχολείων και οι οποίες εγκαίρως από τους δήμους είχαν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι με το κλείσιμο των σχολείων.
Ομως το κλείσιμο των τραπεζών έχει οδηγήσει σε αδυναμία προμήθειας υλικών και βέβαια και πληρωμής του εργατικού προσωπικού. Πολλά από τα υλικά είναι και εισαγόμενα και είναι αδύνατον να γίνουν προμήθειες καθώς οι εισαγωγείς έχουν στερέψει.

Ετσι οι μαθητές αναμένεται να μπουν στις τάξεις ή να κυκλοφορούν στα προαύλια με σκαλωσιές και ανάμεσα σε επικίνδυνα εργαλεία.
Οι περισσότεροι εργολάβοι αν και είχαν ως προθεσμία αποπεράτωσης των έργων μέχρι τον Σεπτέμβριο τώρα παίρνουν εγκρίσεις για παρατάσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

Οι δήμοι θα πρέπει να λάβουν μέριμνα και να εντάξουν νέους όρους στις παρατάσεις για την απόσυρση των επικίνδυνων εργαλείων και την σωστή προστασία των έργων από τους μαθητές. πηγή