Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ξεκίνησε στις 29/12/2014 η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, που είναι ο φορέας επίβλεψης και υλοποίησης του έργου.
Το Κέντρο λειτουργεί από τις 8:00 έως 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και στεγάζεται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας (Γ. Αφάρα 101 και Αναλήψεως, Δραπετσώνα).

Ωφελούμενοι του Κέντρου είναι 80 οικογένειες Ρομά, που κατοικούν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, οι οποίες επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια που ορίστηκαν από την 1955/04-09-12 προκήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (δικαιούχος της πράξης).
Επιπλέον, το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες και στον ευρύτερο πληθυσμό των ευπαθών ομάδων του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Σε συνεργασία με άλλους φορείς, το Κέντρο θα αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων, στοχεύοντας στην πληρέστερη αντιμετώπιση αναγκών και προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα των Ρομά. Θα παρέχεται ολοκληρωμένη στήριξη στους ωφελούμενους μέσω της εξατομικευμένης υποδοχής τους και της διαχείρισης των περιστατικών για την καταγραφή των αναγκών τους και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τους, με σκοπό τη δημιουργία ενός ψυχοκοινωνικού προφίλ για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα βοηθήσουν στην επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και άλλων εξατομικευμένων αναγκών. 
Μέσω του Κέντρου προωθείται: η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η προώθηση στην απασχόληση, η εξειδικευμένη μαθησιακή υποστήριξη και η εξάλειψη της σχολικής διαρροής, η στήριξη της οικογένειας και των παιδιών, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων Ρομά, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωσή τους στον τοπικό κοινωνικό ιστό.
Η πράξη «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων» με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές (διαβίωση στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας), με προτεραιότητα στην ομάδα-στόχο των Ρομά.
Η στελέχωση του Κέντρου πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με ειδικότητες οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη κοινωνικο-οικονομική παρέμβαση στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα: · Ένας κοινωνικός λειτουργός, υπεύθυνος συντονιστής του προγράμματος · Μία ψυχολόγος, υπεύθυνη ψυχικής υγείας και παροχής ψυχολογικής υποστήριξης · Μία επισκέπτρια υγείας, υπεύθυνη για την προαγωγή της υγείας · Μία παιδαγωγός, υπεύθυνη για την εξειδικευμένη μαθησιακή υποστήριξη και τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών · Ένας διοικητικός υπάλληλος, υπεύθυνος προώθησης της εργασιακής απασχόλησης · Ένας διαμεσολαβητής, άτομο το οποίο προέρχεται από την ομάδα στόχου.  
Γ. ΑΦΑΡΑ 101 & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 18648, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Τηλ.: 210-4630124 - 210-4630146 e-mail: romadrapetswna@gmail.com