Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Ξαφνικά μ α ύ ρ ο στην οθόνη...

Δημοσιεύτηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για συγχωνεύσεις και κλείσιμο φορέων του Δημοσίου! 
Έπεσε το σήμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ξαφνικά  μ α ύ ρ ο ...στην οθόνη και στη ζωή!