Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Tην Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


Έχουμε χάσει την μπάλα με τα Δημοτικά Συμβούλια που γίνονται ή δεν γίνονται, και τα θέματα που επανέρχονται, επόμενος σταθμός την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 18.00. Στο Δημαρχείο Κερατσινίου θα γίνει η 20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας. 
Ένα ακόμα Δημοτικό Συμβούλιο με ζέστη, στην καρδιά του καλοκαιριού και με κάποιους δημοτικούς συμβούλους να έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το στοίχημα είναι αν θα υπάρξει απαρτία για να γίνει η συνεδρίαση.
 Τα θέματα είναι κυρίως διαχειριστικά, πολλά από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ο οικονομικός απολογισμός για τα πεπραγμένα του Δήμου Κερατσινίου τη χρονιά που πέρασε, το 2011. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τα έξοδα, τα έσοδα, το υπόλοιπο αν υπάρχει, το έλλειμμα αλλά και τους λόγους που δεν χρηματοδοτήθηκε η ΔΗΚΕΠΑ και τυχόν άλλα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Δήμος τη χρονιά που πέρασε!
Είναι γνωστά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι. Η συμπιεσμένη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η καθυστέρηση που δίδονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, οι δυσκολίες είσπραξης των ανταποδοτικών τελών είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι Δήμοι ...κάποιοι τα καταφέρνουν.
Κατά τα άλλα, υπάρχουν αιτήσεις για προγράμματα ΕΣΠΑ και ένα θέμα για ιδρύσεις νέων τμημάτων νηπιαγωγείων, γιατί λόγω των πολλών εγγραφών και της οικονομικής κρίσης οι γονείς δεν πήγαν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Σημαντικό είναι και το θέμα για τις προσλήψεις καθαριστριών σχολείων με σύμβαση από το Δήμο, μια διαδικασία που γινόταν από τις σχολικές επιτροπές! Καλό θα είναι στα κριτήρια επιλογής να υπάρχουν μόρια για τα χρόνια που κάθε καθαρίστρια ήταν σε ένα σχολείο, υπάρχουν περιπτώσεις καθαριστριών που εργαζόταν έως και 15 χρόνια, κάπου διαβάσαμε ότι βασικό κριτήριο, στην εποχή της κρίσης ζούμε, θα είναι η κάρτα ανεργίας και ...τέλος, υπάρχουν ως θέμα και οι γνωστές, θέμα πολλών δημοτικών συμβουλίων, έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις (6)!


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. (ΘΕΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ.) 

ΘΕΜΑ 2ο: ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2012». ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 4.1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ 4.5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

ΘΕΜΑ 3ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ . (ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ). (ΘΕΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ.) 

ΘΕΜΑ 4ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ THΣ ΟΔΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) (ΘΕΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ.) 

ΘΕΜΑ 5ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Δ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ). (ΘΕΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ.) 

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009¨. 

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013. 

ΘΕΜΑ 8ο: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2ΜΗΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. 

ΘΕΜΑ 9ο: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013. 

ΘΕΜΑ 10ο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. 

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟΜΕΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. 

ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 14ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 17ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 18ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.210,00 €. 

ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Τ.Α.Π. 

ΘΕΜΑ 20ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. 

ΘΕΜΑ 21ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ Η ΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 

ΘΕΜΑ 22ο: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙΣΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. 

ΘΕΜΑ 23ο: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙΣΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. 

ΘΕΜΑ 24ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ Ν. 4019/201» πηγή