Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Θέσεις εργασίας: 42 άτομα στους δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος


Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ανακοινώνει τηνπρόσληψη 42 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). 
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους δήμους: - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  και ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Αναμένεται τις επόμενες μέρες. Οι θέσεις είναι:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
12
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
3
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
1
ΠΕ Η ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
1
ΠΕ Η ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΜΕΑ
3
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
10
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
1
ΠΕ Η ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΜΕΑ
2
Πηγή: ΑΣΕΠ