Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Οι προτάσεις του "Κερατσίνι Δραπετσώνα Αλλάζουμε" για το ΚΕΚ


Δήλωση του Παντ. Καμά (1-8-2022)

Σήμερα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ετήσια Συνεδρίαση για να εγκρίνει τις Ετήσιες Καταστάσεις του 2019. Εμείς ψηφίσαμε Λευκό. Προφανώς δεν καταψηφίζεις απολογισμούς που είναι ακριβείς. Δεν υπερψηφίζεις όμως και Ετήσιες Καταστάσεις που σε μια χρονιά με αύξηση κύκλου εργασιών διαπιστώνει ελλείμματα.

Το ΚΕΚ είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία. Λειτουργεί με συμβασιούχους και διαχειρίζεται την περιουσία του Δήμου. 
Εμείς θα φέρουμε μια νέα λογική.
Θα αξιοποιήσουμε το πλαίσιο των Αναπτυξιακών Εταιρειών ώστε να περάσουμε εκεί τις περισσότερες εμπορικές δραστηριότητες του ΚΕΚ.
Μέσα από αυτό το νέο εργαλείο θα καταργήσουμε τις στρατιές των Συμβασιούχων και θα κάνουμε μόνιμες προσλήψεις.

Σε ο, τι αφορά ειδικότερα τις Γιορτές Θάλασσας και την λειτουργία των καντινών.
Α] Οι Γιορτές θα απλώνονται σε όλη την πόλη ξεκινώντας με τη διοργάνωση λευκών νυκτών στην πόλη
Β ] θα έχουν περισσότερες εκδηλώσεις.
Γ] Ο προγραμματισμός τους θα γίνεται μέχρι το Φεβρουάριο κάθε έτους.
Δ] Οι δαπάνες για ήχο και εκτυπώσεις θα είναι αντικείμενο Διαγωνισμού
Ε] θα αναζητηθούν χορηγοί. Μάλιστα οι χορηγοί της εστίασης [ ποτά, αναψυκτικά, καφέδες, σνάκς] θα έχουν αποκλειστικότητα στις Καντίνες υπό τον όρο της χρηματοδότησης των εκδηλώσεων.

Με αυτό τον τρόπο σε λιγότερο από δύο χρόνια θα μηδενίσουμε την οικονομική συμμετοχή του Δήμου στις Γιορτές Θάλασσας. Θα τις αναβαθμίσουμε ποιοτικά και ποσοτικά. Θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας μόνιμες και όχι ομήρους για εκλογική πελατεία .
Το δικό μας πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που σέβεται τον Άνθρωπο, σέβεται το Δημόσιο Χρήμα αλλά εξασφαλίζει και χρήμα από την αγορά προς όφελος των ανθρώπων της πόλης. Το δικό μας πρόγραμμα θα κάνει όσες αλλαγές είναι αναγκαίες και θα αξιοποιήσει όλα τα Εργαλεία που υπάρχουν για να πάει η Πόλη Μπροστά .