Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Νέο Π.Δ. για τα Δημοτικά Σχολεία! Σημαιοφόροι με κλήρωση.

Το νέο Π.Δ 79/2017 για την Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων δόθηκε στη δημοσιότητα με αρκετές αλλαγές και ρυθμίσεις οι οποίες θα επηρρεάσουν την καθημερινότητα του σχολείου.

Καταργούνται τα Π.Δ. 200 & 201 του 1998 και τη θέση τους παίρνει το Π.Δ. 79. Πρόκειται για μια συρραφή των προαναφερθέντων Π.Δ. εμπλουτισμένη με την Υπουργική Απόφαση Φίλη για το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Σχολείο.

Υπάρχουν σημεία που χρειάζονται μελέτη. Μεταξύ των άλλων και με μια πρώτη αναγνωση προβλέπει για τους σημαιοφόρους:

Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.
Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου καιo άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
 Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης
Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν περισσότερατου ενός (1) τμήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμαγια την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 
  Το προεδρικό διάταγμα 79/2017 βρίσκεται εδώ